Loonsindexering

Voor de bedienden in de houtsector die ressorteren onder het paritair comité 200 worden de lonen geïndexeerd vanaf 1 januari 2021 en dit met 0,95%. Deze indexering geldt zowel voor de minimumlonen als voor de werkelijke (hogere) lonen.