Landingsbanen

In 2017 en 2018 is het mogelijk om vanaf 55 jaar met een uitkering in een landingsbaan te stappen. Je kan dan bijvoorbeeld halftijds of 4/5e gaan werken.

Voorwaarden:

  • Ten minste 25 jaar beroepsloopbaan hebben;
  • Tewerkgesteld zijn in de bouwsector en beschikken over een attest van een arbeidsgeneesheer die de ongeschiktheid bevestigt om de beroepsactiviteit voort te zetten. (art.6, § 5, 2° en 3°KB van 12 december 2001).

De loopbaanvermindering 1/5e kan vastgelegd worden over een periode van maximum 12 maanden. Dit betekent dat de vermindering van de arbeidsprestaties niet alleen kan gebeuren op weekbasis, maar ook op maand-, kwartaal- of jaarbasis.