Arbeidsongeval - Beroepsziekte

Opgelet: Corona werd erkend als beroepsziekte voor de essentiële sectoren, en dus ook voor de werknemers die dringende werken uitvoeren in de bouwsector. Meer info op de website van FEDRIS: https://www.fedris.be/nl/FAQ-Covid-19

Je hebt recht op dezelfde vergoedingen als bij ziekte en ongeval, zie hiervoor.

Blijvende arbeidsongeschiktheid van 66% of meer:

  • éénmalige vergoeding van € 800, aangevuld met € 650 per kind ten laste.

Dodelijk arbeidsongeval:

  • éénmalige vergoeding van € 6.350 aangevuld met een vergoeding van € 1000 per kind ten laste,
  • jaarlijkse vergoeding van € 1000 per kind ten laste.