April

Indexering van de lonen (arbeiders) :

Je loon wordt elk kwartaal geïndexeerd. Voor meer informatie klik hier.  

Weerverletzegels

Indien je werkt in een bedrijf dat onderhevig is aan weerverlet en waarvan het  RSZ- kencijfer begint met 024 (ruwbouw) of 054 (dakbedekking en voegwerk) heb je recht op weerverletzegels.

Bedrag:

  • 2% van de brutolonen (aan 100 %) (door de werkgever aangegeven aan de RSZ);
    Opgelet: Periodes waarin de arbeidsovereenkomst wordt geschorst zonder betaling van loon (bv. periodes van ziekte betaald door onderlinge betaling, periodes van werkloosheid betaald door de RVA, enz.) worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de zegels.
  • Naast deze zegels ontvang je een vergoeding van 50% van de niet gewerkte uren als de dag wordt onderbroken wegens slecht weer. Deze vergoeding wordt door je werkgever betaald samen met je maandelijkse loon.  Deze regel is van toepassing in functie van de RSZ-kengetal van je bedrijf.

Procedure: de PDOK stuurt je de kaart uiterlijk begin april op. Je moet deze kaart  bij je plaatselijke afdeling binnenbrengen. De betaling wordt dan begin april uitgevoerd.

Bijkomende vergoeding in geval van ziekte

Je hebt recht op een bijkomende vergoeding in geval van ziekte, arbeidsongeval en beroepsziekte. Dagbedrag

  • van de 31ste tot en met de 56ste kalenderdag: € 7,65;
  • van de 57ste tot en met de 337ste kalenderdag: € 8,70.

De bedragen worden verminderd met een fiscale inhouding van 22%.

Betaling

Deze vergoeding is ten laste van Contructiv, maar moet je zelf aanvragen via je delegee of afdeling.

Bij blijvende arbeidsongeschiktheid of bij een dodelijk arbeidsongeval zijn er eveneens vergoedingen.

Voor meer informatie raadpleeg je delegee of afdeling.