Augustus

Te warm om te werken?

Zomerweer, we dromen er allemaal van. Behalve natuurlijk als dat zomerweer voor te hoge temperaturen zorgt op het werk.

Warmte kan voor last zorgen, maar ook te vochtige lucht, wind of hevig zonnelicht kunnen het werk bemoeilijken.

De werkgever moet er dan ook voor zorgen dat zijn personeel voldoende beschermd wordt tegen moeilijke weersomstandigheden.

De werkgever moet ingrijpen :

De werkgever is verplicht een risicoanalyse op de werkplek uit te voeren. Tijdens deze oefening moeten ook de mogelijke gevolgen van onaangename weersomstandigheden op de gezondheid en veiligheid van werknemers overwogen worden. Hij moet een plan ontwikkelen voor maatregelen in geval van overschrijdingen van bepaalde grenzen toegekend als fysieke werkbelasting. Voor deze oefening, kan de werkgever een beroep doen op de preventieadviseur of arts.

Wanneer de temperatuur hoger is dan 29 ° voor lichte fysieke werkbelasting, 26 ° voor een gemiddelde fysieke werkbelasting, 22 ° voor zware fysieke werkbelasting en 18 ° voor een zware werklast, moet de werkgever maatregelen treffen. Deze temperaturen moeten genomen worden met een vochtige globethermometer.

Als de maximum-temperatuur overschreden wordt, moet de werkgever:

  • beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel, …) ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling worden blootgesteld;
  • gratis aangepaste verfrissende dranken verstrekken;
  • binnen de 48 uur een verluchtingssysteem in de werklokalen installeren.

Duurt de hinder voort, wat onder meer kan blijken uit een rondvraag bij de werknemers, dan moet de werkgever rusttijden toestaan. Hij of zij kan bovendien autonoom beslissen om tijdelijke werkloosheid in te voeren.

De rol van de syndicale afvaardiging/ CPBW

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, het CPBW, moet ook zijn zeg krijgen. Het moet mee kunnen oordelen over de nodige maatregelen bij te hoge warmte. Het moet de werkgever aansporen om zich goed op voorhand voor te bereiden op het probleem.

We hebben allemaal recht op fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Je werkgever heeft het weer niet in de hand, maar hij kan, nee, hij moet maatregelen nemen zodat je je werk kunt doen zoals het hoort.