December

Hospitalisatieverzekering (arbeiders)

Als je minstens 6 maanden in de bouwsector werkt, krijg je automatisch een gratis hospitalisatieverzekering.

Om toegang te krijgen tot alle voordelen van deze verzekering, kan je de AG Heath app downloaden, Met deze handige app maak je het jezelf makkelijk en haal je alles uit je verzekering.

Surf naar www.mygb.be

Aansluiting van een familielid is mogelijk!

De aansluiting van familieleden is niet automatisch, maar het is mogelijk om dit aan te vragen. Gezinsleden genieten van dezelfde dekking als jij (Hospicare Full). Om het aansluitingsformulier te verkrijgen, kan je contact opnemen met je regionale afdeling of hem downloaden van de volgende website: www.constructiv.be

Opgelet: de aansluiting moet binnen de 3 maanden gebeuren en je moet de volledige premie binnen de termijn betalen om van een voordelig tarief te genieten en wachttijden of medische formaliteiten te vermijden.

Endejaarspremie (bedienden)

Er wordt aan alle bedienden van de sector een eindejaarspremie uitbetaald die gelijk is aan het brutoloon van de maand december en dit ten laatste op 31 december. Om deze premie te genieten moet je ten minste 6 maand anciënniteit hebben.

Betaling rustdagen (arbeiders)

Er zijn 12 collectieve rustdagen per jaar in de bouwsector. Hierdoor wordt de arbeidsduur op jaarbasis verminderd van 40 uur tot 38 uur per week.

De betaling van rustdagen is ten laste van Constructiv. De vergoeding wordt door de vakbond betaald op basis van een betalingsformulier. Dit formulier wordt door Constructiv opgemaakt en vermeldt het aantal dagen waarop de arbeider recht heeft en het bedrag van de vergoeding. Constructiv verstuurt dit formulier naar de werkgever, die het formulier tegen een bepaalde datum moet overhandigen aan de arbeider.

Indien de arbeider de onderneming verlaten heeft na de brugdagen, dan worden deze betaald op basis van een afzonderlijk formulier dat rechtstreeks door Constructiv naar de arbeider wordt opgestuurd. Voor meer info kan  je  contact opnemen met je  delegee of afdeling.

Voor elke rustdag wordt het dagbedrag afzonderlijk berekend. Het dagbedrag wordt vastgelegd op basis van de geschooldheid van de arbeider op de rustdag. Deze geschooldheid wordt bepaald op basis van het uurloon dat vermeld wordt in de kwartaalaangifte die de werkgever indient bij de RSZ (DmfA).