September

Iedereen moet zich welkom voelen in de bouwsector

Vrouwen vormen nog steeds een kleine minderheid in de bouwsector. In het tweede kwartaal van 2022 waren er slechts 1.438 vrouwelijke arbeidsters tegenover 145 256 mannelijke arbeiders. De bouwsector wil graag meer evenwicht op de werkvloer, maar de huidige inspanningen zijn onvoldoende om de sector voor iedereen aantrekkelijk te maken. ABVV Bouw pleit dan ook voor concrete maatregelen en acties.  

De bouw heeft helaas nog steeds een macho-imago, dat vooral mannelijke profielen aantrekt. En er heerst ook effectief nog heel wat seksisme in de sector. Anderzijds wenst de sector wél de deuren open te zetten voor personen met diverse achtergronden en van verschillende genders. Maar om dit doel te bereiken, moet er nog veel werk geleverd worden.  

“Seksisme is nog sterk aanwezig in onze sector. Als vrouwen zijn we nochtans even bekwaam als onze mannelijke collega’s. Samen kunnen we dat bewijzen en de mentaliteit veranderen”, verduidelijkt Ottavia, delegee bij ABVV Bouw.  

Een grondige aanpak  

ABVV Bouw pleit dan ook voor maatregelen om het welzijn op de werkplaats te verbeteren. Daarbij zijn de volgende zaken essentieel:  

  • Opdat iedereen in de sector kan samenwerken, moet seksuele intimidatie op werven kordaat van tafel geveegd worden.  
  • Er moet geïnvesteerd worden in de toegang tot sanitaire voorzieningen voor zowel mannen als vrouwen.  
  • Er moet ook gestreefd worden naar een goed evenwicht tussen werk en privéleven om de sector aantrekkelijk te maken voor iedereen die voor zijn/ haar gezin moet zorgen. 

Samengevat: om de sector aantrekkelijker te maken voor vrouwen, moet het werk voor iedereen aangenamer en toegankelijker worden gemaakt. Daarom roept ABVV Bouw alle hoofdrolspelers en in het bijzonder de werkgevers van de sector op om de nodige inspanningen te leveren.