Coronapremie

Een eenmalige premie wordt toegekend in 2021 onder de vorm van consumptiecheques in de bedrijven die aan twee voorwaarden voldoen:

•    positieve bedrijfswinst in 2019 en 2020,
•    stijging omzet.

Indien de omzet met tenminste 5% is gestegen, bedraagt de premie € 125.
Wanneer de omzet met tenminste 10% is gestegen, bedraagt de premie € 250.
 
De consumptiecheques moeten uiterlijk tegen 31 maart 2022 ter beschikking zijn van de werknemers.