Protocol akkoord 2021-2022 - Grint- en zandgroeven

Dit ontwerpakkoord is van toepassing op de arbeiders en de werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het PC 102.06 PARITAIR SUBCOMITE VOOR
HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN,
OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT en is gesloten in het kader en met de naleving van het KB van 30 juli 2021tot uitvoering van artikel 7§1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

De duurtijd van de cao’s is van 1/1/2021 t/m 31/12/2022; m.u.v. deze voor SWT en landingsbanen t/m 30/6/2023