Loonsindexering

De lonen volgen de index. Om de drie maand (1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober) worden de lonen aangepast, indien de indexevolutie minimaal 0,5 % bedraagt.