Aanvullende werkloosheidsuitkeringen

Bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid

Het dagbedrag van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid bedraagt vanaf 1 juli 2019 6,52 €.

In het sectoraal systeem is de periode van economische werkloosheid bij volledige schorsing beperkt tot 2 opeenvolgende weken, met een bekendmaking van de schorsing op woensdag en een effectieve aanvang de maandag daaropvolgend.