Aanvullende vergoeding arbeidsongeval

  • vanaf de 31ste kalenderdag vanaf 1 oktober 2019 € 4,07 per dag, maximaal 200 uitkeringen
  • blijvende arbeidsongeschiktheid van minimaal 66%: eenmalige uitkering van € 786 verhoogd met € 589 per kind
  • dodelijk arbeidsongeval: vergoeding van € 5.891 verhoogd met € 786 per kind.