Aanvullende vergoeding gelijkgestelde dagen

De aanvullende vergoeding voor gelijkgestelde dagen economische of technische werkloosheid, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, arbeidsongeschiktheid en verlof om dwingende reden bedraagt vanaf 1 oktober 2019 € 2,50 per dag.