Aanvullende werkloosheidsvergoeding

Indien je in het bezit bent van een geldige prestatiekaart ontvang je gedurende 130 dagen een aanvullende vergoeding:

  • vanaf 1 oktober 2019: € 4 bij tijdelijke werkloosheid, bij tijdelijke werkloosheid ontvang je ook de aanvullende vergoeding (zie verder) van € 2,50 zodat het totale bedrag € 6,50 wordt.

Arbeiders die tijdelijk werkloos zijn en niet voldoen aan de voorwaarden (bijvoorbeeld nieuwe arbeiders, na lange ziekteperiodes, na de 130ste dag tijdelijke werkloosheid, ...) hebben toch recht op een vergoeding:

  • € 2 betaald door de werkgever.