Anciënniteitsverlof

Indien je 20 jaar, 15 jaar vanaf 2020 in dienst bent bij het bedrijf heb je recht op één betaalde dag anciënniteitsverlof.