Voorstelling

De tabakssector wordt onderverdeeld in 3 groepen, namelijk sigaretten, sigaren of cigarillo’s en kerftabak. Sinds het sluiten van de Belga fabriek in Merksem worden in Belgïe geen sigaretten meer gemaakt op industriële schaal. De sigarenindustrie is arbeidsintensief en is als dusdanig de grootste werkgever van de ganse tabakssector.

Waar het aantal ondernemingen dat in België actief is in deze branche in het midden van de jaren negentig nog rond de 40 schommelde, lijkt dat aantal zich vandaag rond de 20 te stabiliseren. Deze daling is het gevolg van fusie- en concentratiebewegingen die de voorbije 10 jaar hebben plaatsgevonden, en die stilaan lijken afgerond te zijn.

Automatisering en delocalisatie zijn de voornaamste factoren die wegen op de tewerkstelling in de tabaksnijverheid. Eind 2010 werkten nog amper 1.805 mensen in de tabaksindustrie, waarvan 1.138 arbeiders. 2 op de 3 arbeiders zijn vrouwen. Meer dan de helft van de vrouwen in deze sector werken deeltijds. 94% van de werknemers werken in Vlaanderen.