Sectoraal leeftijdsverlof

In het kader van cao 104 hebben de arbeiders van 58 jaar of ouder, vanaf het kalenderjaar waarin zij 58 jaar worden, recht op 1 dag verlof op basis van hun leeftijd in de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019. 

Vanaf 1 januari 2020 hebben de arbeiders recht op: 

  • 1 dag verlof vanaf het kalenderjaar waarin ze 55 jaar worden,
  • 2 dagen verlof vanaf het kalenderjaar waarin ze 60 jaar worden.

De leeftijdsdag wordt proportioneel toegepast volgens het arbeidsregime waarin de werknemer is tewerkgesteld op datum van de opname van het leeftijdsverlof.