Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (Brugpensioen)

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in het SWT. Voor de meest actuele informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

Alle SWT-stelsels (vroeger brugpensioen genoemd) zijn verlengd. Opgelet: het halftijds brugpensioen op 55 jaar werd door de regering afgeschaft.

SWT Belangrijkste voorwaarden
59 jaar
 • 59 jaar oud zijn tussen 01/01/2019 en 30/06/2021
 • 40 jaar loopbaan 
59 jaar met nachtarbeid
 • 59 jaar oud zijn tussen 01/01/2019 en 30/06/2021
 • 33 jaar loopbaan
 • 20 jaar nachtarbeid 
58 jaar medische redenen
 • 58 jaar oud zijn tussen 01/01/2019 en 31/12/2020
 • 35 jaar loopbaan
59 jaar zware beroepen
 • 59 jaar oud zijn tussen 01/01/2019 en 30/06/2021
 • 35 jaar loopbaan
 • In een zwaar beroep gewerkt hebben tijdens 5/7 jaar of de 10/15 laatste jaren
62 jaar
 • 62 jaar oud zijn tussen 01/01/2019 en 31/12/2020
 • 40 jaar loopbaan voor mannen en 35 jaar vanaf 2019
 • 36 jaar vanaf 2020 voor vrouwen

Voor meer informatie: neem contact op met je delegee of met je gewestelijke secretaris.