Syndicale premie

Elk jaar krijg je van de werkgever een attest voor de betaling van de syndicale premie. 

Werp dit niet weg, het is geld waard! 

Bezorg het attest aan je vakbond om je syndicale premie te ontvangen.

Indien je werkt, bedraagt deze premie € 145. 

Het bedrag van de syndicale premie wordt automatisch aangepast tot het maximale bedrag dat vrijgesteld is van RSZ-bijdrage. 

Bruggepensioneerden krijgen een syndicale premie volgens onderstaand stappenplan:

  • € 60 (uitbetaald in 2020),
  • € 90 (uitbetaald in 2021 en 2022),
  • € 110 (uitbetaald in 2023).