Aanvullende uitkering bij tijdelijke werkloosheid

Je hebt recht op een aanvullende uitkering van € 8,03 per dag gedurende 30 dagen in geval van tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer of voor economische redenen.(bedrag vanaf 1 januari 2022)

Deze aanvullende uitkering bij tijdelijke werkloosheid wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het is het sociaal fonds dat instaat voor de betaling. 

De aanvraagformulieren kunnen gedownload worden via de website van Denuo.