Aanvullende uitkering bij tijdelijke werkloosheid

Je hebt recht op een aanvullende uitkering van € 7,78 per dag gedurende 30 dagen in geval van tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer of voor economische redenen.(bedrag vanaf 1 januari 2021)

Deze aanvullende uitkering bij tijdelijke werkloosheid wordt jaarlijks geïndexeerd.