Aanvullende uitkering bij ziekte

Je hebt recht op een aanvullende uitkering in geval van ziekte of ongeval, behalve wanneer de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een beroepsziekte of een arbeidsongeval.

Het forfaitair bedrag van deze uitkering wordt als volgt vastgesteld:

  • € 71,22 na de eerste 60 dagen ononderbroken arbeidsongeschiktheid;
  • € 103,55 na de eerste 120 dagen;
  • € 123 na de eerste 180 dagen;
  • € 142,40 na de eerste 240 dagen ;
  • met een maximum van € 433,17 per jaar.

Deze aanvullende uitkering bij ziekte wordt jaarlijks geïndexeerd.