Opzegtermijnen

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe wetgeving voor de opzegtermijnen. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het wegwerken van de discriminaties tussen arbeiders en bedienden. Maar eenvoudig is de nieuwe regelgeving niet.

Vandaar ons advies: in geval van ontslag, neem steeds contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je vakbondsafdeling. Doe dit ook wanneer je zelf ontslag wilt nemen.

De werkgever moet ook een bepaalde procedure naleven bij ontslag. Doet hij dit niet, dan riskeert hij een schadeloosstelling te moeten betalen die kan oplopen tot € 1.250.