Sectoraal aanvullend pensioen

Er wordt een sectoraal aanvullend pensioen (SAP) ingevoerd. Het SAP treedt in werking op 01/01/2021, maar vanaf 01/01/2020 wordt er reeds een pensioenbijdrage van 1% gespaard. In de loop van 2021 wordt het gespaarde bedrag als startpremie gestort op de individuele pensioenrekening.

Alle uitgebreide informatie m.b.t. het SAP vind je op:

https://www.sefocam.be/textielnijverheid