Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende redenen:

Reden van afwezigheid

Duur van afwezigheid

Huwelijk van de werknemer of het aangaan van het samenlevingscontract.

Twee dagen. Te kiezen tijdens de week van het huwelijk of tijdens de daarop volgende week.

Huwelijk of het aangaan van een samenlevingscontract van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een (schoon)broer, (schoon)zuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer.

  • De dag van de gebeurtenis.
  • Of de gewone activiteitsdag voorafgaand of onmiddellijk volgend op de gebeurtenis als deze niet samenvalt met een dag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de gebeurtenis samenvalt met een dag jaarlijks verlof.

De geboorte van een kind van de werknemer.

Tien dagen. Te kiezen binnen de 4 maanden na de bevalling. De werkgever betaalt het loon gedurende de eerste drie dagen. De resterende 7 dagen betaalt het ziekenfonds een vergoeding die 82% van het begrensde brutoloon bedraagt.

Overlijden van de echtgeno(o)t(e) van de werknemer of van zijn/haar kind of van een kind van de echtgeno(o)t(e).

Vier dagen. Te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer.

Drie dagen. Te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een (schoon)broer, (schoon)zuster, van een schoonzoon, schoondochter, (over)grootvader, (over)grootmoeder of (achter)kleinkind die bij de werknemer inwoont.

Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een (schoon)broer, (schoon)zuster, van een schoonzoon, schoondochter, (over)grootvader, (over)grootmoeder of (achter)kleinkind die niet bij de werknemer inwoont.

De dag van de begrafenis.

Deelname van een kind van de werknemer of van zijn/haar echtgeno(o)t(e) aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie.

  • De dag van de gebeurtenis
  • of de gewone activiteitsdag voorafgaand of onmiddellijk volgend op de gebeurtenis als deze niet samenvalt met een dag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

Deze bepaling is niet van toepassing wanneer de gebeurtenis samenvalt met een dag jaarlijks verlof.