Eindeloopbaan

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen)

In de periode 2019-2020 en tot 30 juni 2021 kan je in de sector textielverzorging gebruik maken van de volgende regelingen:

 • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17) mits een loopbaan van:
  • voor mannen: 40 jaar,
  • voor vrouwen: 35 jaar (in 2019), 36 jaar (in 2020) en 37 jaar (in 2021).
 • SWT 59 jaar na 40 jaar loopbaan,
 • SWT 59 jaar nachtarbeid of zwaar beroep (33 jaar beroepsverleden),
 • SWT 59 jaar zware beroepen (35 jaar beroepsverleden).

Tijdskrediet eindeloopbaan (= landingsbanen)

Vanaf 1 januari 2015 is de algemene regel dat enkel de werknemers die minstens 60 jaar zijn nog kunnen genieten van een onderbrekingsuitkering in het kader van een landingsbaan. De voorwaarde is dat men een beroepsloopbaan heeft van minstens 25 jaar.

Maar in de textielverzorging kunnen werknemers:

 • met een lange loopbaan (35 jaar),
 • of die een zwaar beroep hebben uitgeoefend,
 • of uit een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden (mits ondernemings-cao) komen

met een recht op een onderbrekingsuitkering,

 • vanaf 55 jaar hun arbeidsprestaties met 1/5de verminderen,
 • vanaf 57 jaar hun arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking verminderen.