U bent hier

Standpunt

donderdag 28 januari 2016, 9:00

De grote leugen van de taxshift

Er is de indexsprong, een verlies van een weekloon per jaar. Er is de loonstop sinds nu al drie jaar, op enkele kruimels in 2016 na. Er zijn de BTW-verhogingen, met op kop de sprong van 6 naar 21% voor elektriciteit. En ook de afschaffing van het pakketje gratis elektriciteit. En in Vlaanderen de fameuze Turteltaks. Er zijn de verhogingen van een hele reeks taksen en accijnzen. Er zijn sociale uitkeringen zoals kinderbijslag en pensioenen die niet geïndexeerd werden. En er is ook het duurdere onderwijs, en de hogere prijs voor het openbaar vervoer.

Werknemers en mensen die recht hebben op een sociale uitkering betalen een bijzonder hoge prijs voor de sloophamerpolitiek van de rechtse regering. Wil je weten hoe diep de liberalen en de ultraliberalen van de N-VA in jouw zakken zitten, op de handige website factuurregering.be kun je het berekenen.

Een gezin met twee werkende ouders van 40, een inkomen uit de middenmoot en twee schoolgaande kinderen, verliest om en bij de 2.000 euro per jaar.

Hoezo? 2000 euro verlies, klopt dat wel? Want met luid tromgeroffel brengen ministers dezer dagen de blijde boodschap dat iedereen er vanaf januari 100 euro per maand bij krijgt. Dank zij onze taxshift, verzekeren ze slag om slinger. Want we hebben de forfaitaire beroepskosten verhoogd, de belastingschijf van 30% afgebouwd, en de werkbonussen opgetrokken.

Voor iedereen dus 100 euro erbij? Tja, de énen wat meer, de anderen wat minder. Maar wel degelijk voor iedereen? Euh! Nee, alleen voor wie werkt. En de loonstop, de indexsprong, de nieuwe taksen? Stilte. Geen antwoord. Hallo, zijn jullie daar nog? Nee dus. Geen minister meer te horen of te zien, in geen verten.

Natuurlijk antwoorden die ministers niet. Wat dacht je? Dat ze zouden zeggen dat ze sommige werkende burgers 100 euro in de broekzak stoppen, maar dat ze iedereen, jawel, iedereen, vele honderden euros uit de vestzak halen? Nee dus, ze zullen hun grote leugen over de taxshift niet zelf ontmaskeren, ze zullen hem blijven herhalen tot hij uiteindelijk voor waar wordt aangenomen.

Daar moeten we samen een stokje voor steken. Zeg het dus overal waar je kan, op het werk, in de vriendenkring. Zeg dat we een beetje centen bijkrijgen, maar dat er vele keren meer afgenomen wordt. Zeg dat de regering een grote leugen verkoopt over de taxshift.

Tussen twee haakjes, het gezinnetje dat we hierboven als voorbeeld gebruiken krijgt door de taxshift 250 euro per jaar meer. En voor alle duidelijkheid, de berekening van hun 2.000 euro verlies houdt daar al rekening mee.

Robert Vertenueil (algemeen secretaris) - Werner Van Heetvelde (voorzitter)