Arbeidstijd

De basisregel in de sector is om gedurende 5 dagen 38 uur per week te werken.

  • Teneinde de werklieden de mogelijkheid te bieden hun arbeidsuren te regelen in functie van de weersomstandigheden, wordt er een flexibiliteitsregime opgericht mits behoud van het regime van 38 uren per week.
  • Een bedrijfs-cao biedt mogelijkheid tot afwijking van de grens van één derde van de dagelijkse arbeidsduur van de voltijdse werklieden.