Voorstelling

De sector bosontginningen omvat de activiteiten die betrekking hebben op het 'oogsten' van hout. Dit betekent concreet: aankoop van hout op stam, vellen, onttakken, ruw behakken, slepen, vervoeren en verhandelen van rondhout.