Klein verlet

Voor bepaalde omstandigheden in je privéleven (familiale gebeurtenissen – overlijden, huwelijk, geboorte – of burgerlijke verplichtingen) heb je het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon.

Gebeurtenis

 
Duur
 
Jouw huwelijk 3 dagen
Huwelijk van een naast familielid De dag zelf
Priesterwijding of intrede in een klooster van een naast familielid De dag zelf
Geboorte van een kind (vaderschapsverlof) 10 dagen (waarvan 7 betaald door het ziekenfonds)
Adoptie van een kind (adoptieverlof), tot de leeftijd van 8 jaar 6 weken voor een kind jonger dan 3 jaar
4 weken voor een kind tussen 3 en 8 jaar
3 dagen zijn ten laste van de werkgever. De overige dagen worden vergoed aan 82% van het begrensd loon. Maximumbedrag van de vergoeding = € 113,68)
Overlijden van je echtgeno(o)t(e), uw kind, echtgenoot(te), (schoon-)moeder of (schoon)vader. 3 dagen, tussen het overlijden en de begrafenis
Overlijden van een naast familielid dat bij jou inwoont 2 dagen, tussen het overlijden en de begrafenis
Overlijden van een naast familielid De dag van de begrafenis
Plechtige communie of Feest van de vrijzinnige jeugd van jouw kind

1 dag

(als dit valt op een zondag, een feestdag of een dag waarop je gewoonlijk niet werkt, wordt het verlof opgeschoven naar de eerstvolgende dag waarop je gewoonlijk werkt of naar de dag vóór de gebeurtenis)

Deelname aan een familieraad. Maximum 1 dag
Verblijf als:
  • milicien in een rekruteringscentrum of een militair ziekenhuis
  • gewetensbezwaarde in een administratieve gezondheidsdienst of een aangeduid ziekenhuis
Maximum 3 dagen
Deelname aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op bevel van de arbeidsrechtbank Maximum 5 dagen
Uitoefening van het ambt van bijzitter De nodige tijd, met een maximum van 5 dagen

Dit zijn de meest voorkomende redenen (omstandigheden) van klein verlet. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks andere omstandigheden die recht geven op klein verlet. 

Meer info: contacteer je afgevaardigde of je lokale AC-afdeling.