Forfaitaire bedrijfstoeslag op het SWT (brugpensioen)

Elke bruggepensioneerde werknemer heeft recht op een maandelijkse forfaitaire bedrijfstoeslag SWT van € 120,48 en dit vanaf 1 januari 2022.