Forfaitaire bedrijfstoeslag op het SWT (brugpensioen)

Elke bruggepensioneerde werknemer heeft recht op een maandelijkse forfaitaire bedrijfstoeslag SWT van € 120.