Premie voor het volgen van een erkende langdurige opleiding

Er wordt een premie toegekend aan werknemers en werkzoekenden die een door de sector erkende lange termijnopleiding hebben voltooid en die gedurende ten minste zes maanden in dienst zijn bij een bedrijf in de sector.

Deze premie bedraagt € 256 voor elke 160 uur training. Het wordt door het Sectorfonds aan de stagiair betaald voor een opleiding van ten minste 160 uur.

Het bedrag van de bonus is maximaal € 768 per stagiair.