Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende gevallen. De volledige lijst kan je bekomen bij je vakbondsafgevaardigde of bij je plaatselijke afdeling.

 
Gebeurtenis Aantal dagen
Huwelijk van de arbeider.

Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of in de daaropvolgende week.

Huwelijk van een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) (of van de samenwonende) (*), van een (schoon)broer, een (schoon)zuster, van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, van de schoonmoeder, de stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer. De dag van het huwelijk
Vaderschapsverlof of geboorteverlof voor co-ouder. (**) Tien dagen. Door de werknemer te kiezen, binnen vier maanden vanaf de bevalling. De eerste drie dagen worden betaald door de werkgever, de andere zeven door de mutualiteit.
Adoptieverlof. De adoptie van een minderjarig kind geeft u recht op een adoptieverlof met een basisperiode van maximum zes weken.

Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende* partner van de werknemer of van zijn of haar kind.

Tien dagen. Drie dagen op te nemen tussen de datum van het overlijden en de datum van de begrafenis. Zeven dagen op te nemen in het jaar volgend op het overlijden.

Overlijden van de van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, de schoonmoeder of de stiefmoeder van de werknemer. Drie dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
Overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over)grootvader, van de (over)grootmoeder, een (achter)kleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die niet bij de werknemer inwoont. (***) De dag van de begrafenis.
Plechtige communie of deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) (of van de samenwonende). (*) De dag van de gebeurtenis, indien die samenvalt met een inactiviteitsdag een dag in de week van de gebeurtenis of in de hierop volgende week.
Bijzitter stembureau. De nodige tijd.
Deelneming aan een jury of oproeping als getuige. De nodige tijd met maximaal vijf dagen.

(*) Samenwonenden worden gelijkgesteld met echtgenoten, de bewijstukken moeten aan de werkgever overgemaakt worden.

(**) Niet met moederschapsverlof te verwarren.

(***) Schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder van de echtgeno(o)t(e) zijn gelijkgesteld met de schoonbroer, schoonzuster, grootvader en grootmoeder van de werknemer.