Uw recht op vakantie in één klik

De regelgeving over de jaarlijkse vakantie is voor arbeiders helemaal anders dan voor bedienden. Hun rechten worden anders opgebouwd en in tegenstelling tot bedienden ontvangen ze hun vakantiegeld niet van hun werkgever, maar wel via een vakantiefonds. Dit kan voor nogal wat onduidelijkheid zorgen bij de betrokken werknemers.

Tool “Mijn vakantierekening”

Om de arbeiders meer duidelijkheid te geven over hun rechten, heeft de overheid de tool “Mijn vakantierekening” gecreëerd. Deze vermeldt zowel het aantal vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft, als het bedrag van het vakantiegeld en de datum waarop men de betaling ervan mag verwachten.

De arbeiders kunnen er ook allerhande documenten downloaden, zoals een attest met betrekking tot hun vakantieduur en een duplicaat van de fiscale fiche 281.10.

Tenslotte kan ook een wijziging in de persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld adres of rekeningnummer) onmiddellijk meegedeeld worden.

Opgelet! Enkel de werknemer zelf, en dus niet de werkgever, heeft toegang tot deze tool. Aangezien het hier gaat om privégegevens, zal de werknemer immers eerst moeten inloggen alvorens de gegevens te kunnen raadplegen.