Twee maten twee gewichten, nog steeds

Sinds enkele maanden hameren we erop dat er een reëel probleem is met de minimumlonen in België. En we zijn niet de enigen die het zeggen. Economen en werkgevers zijn het op dit punt met ons eens. Maar als enig antwoord op onze eisen, kregen we een ongelukkige verhoging van 10 cent in het kader vanhet interprofessioneel akkoord, IPA. Een klap in het gezicht… en daarom verwierpen we deze belediging ook. 

In de Nationale Arbeidsraad (NAR) werd na deze verwerping een werkgroep voor het minimumloon opgericht. Tot onze grote spijt heeft deze niet tot resultaten geleid. 
Wij vragen niet om aalmoezen voor de zwakste werknemers. Wat we vragen is een echte verbetering van de koopkracht. 

Waarom?

Zoals gezegd, zijn zelfs de werkgevers het erover eens dat de minimumlonen verhoogd moeten worden… maar wanneer het tijd is om te dokken, valt er niemand meer te bespeuren. Ze gaan alleen akkoord met een loonsverhoging als het hen NIETS kost. En helaas, er was geen solidariteit tussen de werkgevers mogelijk: we zouden het begrijpen als de werkgevers een solidariteitsmechanisme tussen grote beursgenoteerde ondernemingen en KMO’s hadden voorgesteld. Want, laat ons duidelijk zijn, ze hebben niet dezelfde middelen… Er werd echter niets voorgesteld.

De conclusie die we hieruit kunnen trekken, is duidelijk: volgens de werkgevers is elke extra cent voor de minimumlonen één cent te veel. Maar voor de grote bazen van beursgenoteerde bedrijven is dat niet het geval. Zo verdiende de CEO van de farmaceutische groep UCB in 2018 49 keer het gemiddelde loon in zijn bedrijf. We spreken over het gemiddelde loon, niet eens over de laagste lonen. En de CEO van de AB Inbev groep kreeg 92 keer het gemiddelde loon. Er worden nogmaals twee maten en twee gewichten gehanteerd.

Zoals altijd zal onze vakbond zijn verantwoordelijkheid nemen. We weigeren een cao te ondertekenen waarbij de zwakste werknemers voor de periode 2019-2020 slechts 10 cent zouden krijgen. We eisen meer en blijven strijden om dat te bereiken.

Eric Neuprez (Algemeen Secretaris) - Werner Van Heetvelde (Voorzitter)