Duale opleidingen in de scheikunde leiden tot tewerkstelling van jongeren!

De sectorale sociale gesprekspartners (vakbonden en werkgevers) van de scheikunde willen werkzoekende jongeren naar de sector leiden door onder andere het aanbieden van duale opleidingen tot procesoperator.

In samenwerking met ACTA vzw werd het project 1825 opgericht. Dit project heeft tot doel jonge werkzoekenden, tussen 18 en 25 jaar op te leiden tot operator in de procesindustrie. Concreet gaat het over een opleiding die gebaseerd is op deeltijds leren in de opleidingslokalen van ACTA en werkend leren bij de deelnemende bedrijven.

De resultaten van de afgelopen jaren tonen aan dat jongeren die slagen in de opleiding onmiddellijk aan de slag kunnen in hun stagebedrijf of werk vinden binnen de 3 maanden in de sector.

Naast de samenwerking met ACTA is er sinds 1987 ook de SIRA-opleiding (scheikundige industrie regio Antwerpen). Dit zijn scheikundebedrijven uit de Antwerpse regio die samen met het ABVV en ACV een opleiding van 1 schooljaar organiseren voor jongeren, dit in samenwerking met 2 scholen. Deze opleiding is ook een combinatie van deeltijds werken en deeltijds leren met het oog op vooral een tewerkstelling als procesoperator.

De bedoeling van SIRA is om minder gekwalificeerde werkzoekende jongeren op te leiden tot het beroep van werknemer in de chemische sector, om zo hun tewerkstellingskansen te verhogen wat leidt tot positieve resultaten.

Meer informatie kan je vinden op ACTA vzw en/of SIRA vzw of via jouw plaatselijk kantoor van ABVV Scheikunde.