Scheikunde- en farmasector gaan opleiden met ViTalent: “Geschoolde werknemers staan sterker”

Dit najaar start de bouw van ViTalent, een opleidingscentrum voor de farma- en biotechindustrie in Vlaanderen. Studenten, werkzoekenden en werknemers zullen er vanaf 2021 een opleiding kunnen volgen op maat van de betrokken industrieën. Ook ABVV Scheikunde is van dichtbij betrokken in de totstandkoming van ViTalent, zo getuigen onze secretarissen.

“Opleidingen op maat aanbieden en duurzame tewerkstelling creëren in de scheikundige en in de farmasector”, zo omschrijft secretaris Danny Absillis van ABVV Scheikunde de belangrijkste doelstelling van ViTalent. “Als vakbond, die in de eerste plaats toch de belangen van de werknemers vertegenwoordigt, dragen wij daar uiteraard ons steentje aan bij.”

 

Knelpunten op de arbeidsmarkt

Hoewel de eerste steen van het nieuwe opleidingscentrum nog moet worden gelegd, heeft ViTalent reeds een heel traject achter de rug. Enkele opleidingen hebben reeds plaatsgevonden, een reeks andere programma’s zit in de pijplijn, en een studie heeft de krijtlijnen vastgelegd voor de financiële haalbaarheid. “Een belangrijk voortraject”, zo verduidelijkt ook secretaris Olivier Van den Eynde van ABVV Scheikunde. “Want dankzij deze samenwerking onder farmabedrijven – die op de markt toch mekaars concurrenten zijn – kunnen lesmateriaal, chemische producten, machines en kennis beschikbaar gesteld worden.”

In de moderne farma-industrie kom je als werkzoekende niet op 1, 2, 3 binnen. Ontwikkelingen in onderzoek, vraag en aanbod, en technologie volgen zich snel op. Ook werknemers die reeds langer in de sector tewerkgesteld zijn, kunnen bijkomende scholing dus steeds gebruiken. “De opleidingen proberen de lacunes in de sector op te vullen”, zegt Danny Absillis. “Hoewel ieder bedrijf eigen accenten legt of specifieke noden heeft, kent de sector een aantal gemeenschappelijke knelpunten. Krapte aan specialisten op de arbeidsmarkt is er één van.”

“Het is een bloeiende en uiterst belangrijke sector”, zegt ook secretaris Bart Vanpoucke. “Het reguliere onderwijs kan moeilijk de snelheid waarmee de industrie zich ontwikkelt bijhouden. Omdat het zo moeilijk is om gekwalificeerde werknemers op de arbeidsmarkt te vinden, is een project als ViTalent in het belang van zowel werkzoekenden als de bedrijven”.  

 

Opleiding moet gegarandeerd leiden tot stabiele jobs

“Geschoolde werknemers staan sterker”, vervolgt ook secretatis Tim Peeters. “Een akkoord onder de sociale partners draagt ertoe bij dat vakbonden niet aan de kant blijven staan. Zo houden we de vinger aan de pols. Daarnaast staan we ook een betere samenwerking onder de vakbonden onderling voor.”

Want waakzaamheid is vereist: “We waken erover dat duurzame vormen van tewerkstelling steeds prioriteit krijgen”, getuigt Bart Vanpoucke. “Het gaat over sectorale middelen die paritair beheerd worden. Niet alleen bedrijven maar ook werknemers moeten perspectief krijgen, zowel wie nieuw instroomt als wie reeds ervaring heeft.”

“Het is dankzij onze vakbond dat die nood aan perspectief op duurzame contracten naar voren geschoven wordt”, benadrukt Olivier Van den Eynde. “Uiteraard zijn er bedrijven die eerst een interim- of IBO-contract willen aanbieden, maar dat mag werknemers niet demotiveren of de kans op een vast contract ontnemen. Wie de moeite doet om succesvol een bijkomende opleiding af te ronden, moeten uit waardering een degelijk contract kunnen krijgen.”