Kaderleden mogen niet langer gediscrimineerd worden

Het chemische bedrijf 3M weigerde om kaderleden te laten toetreden tot de syndicale delegatie. In gemeenschappelijk vakbondsfont trokken de syndicale organisaties naar de arbeidsrechtbank om deze discriminatie ongedaan te maken.

Op 13 januari 2021 heeft het Arbeidshof van Antwerpen bevestigd dat kaderleden en bedienden bij 3M vergelijkbare categorieën van werknemers zijn. Er zijn geen redelijke en objectieve argumenten die een verschil in behandeling rechtvaardigen. Een kaderlid staat ook onder het gezag van de werkgever en bevindt zich hierdoor in een economisch zwakkere positie, wat zijn individuele onderhandelingspositie ten aanzien van de werkgever evident niet ten goede komt en hem kwetsbaar maakt voor represailles als gevolg van zijn optreden en eisen.

Het Hof is duidelijk: kaderleden mogen niet uitgesloten worden als kiezer of kandidaat bij de verkiezingen voor de syndicale delegatie, noch om het aantal afgevaardigden of de drempel voor instelling van een syndicale delegatie te bepalen. Individueel overleg en individuele onderhandelingen kunnen met andere woorden nooit de plaats innemen van collectief overleg via een syndicale vertegenwoordiging.

Dit Arrest is een nieuwe startschot voor het respecteren van de kaderleden.