Houd multinationals verantwoordelijk!

Een nieuwe Europese richtlijn die bedrijven verplicht om zorg te dragen voor hun hele keten en respect te hebben voor mens en milieu, daarover debatteert de Europese Commissie binnenkort. De uitdaging voor vakbonden? Om deze richtlijn omtrent verplichte ketenzorg, waarbij bedrijven verantwoordelijk gesteld zullen worden voor de schade die ze aanrichten of toe bijdragen in binnen- én buitenland, zo efficiënt mogelijk te maken. Om de oproep voor een sterke richtlijn zo luid mogelijk te doen weerklinken, werd onlangs een petitie opgesteld door het Europees Vakverbond.

    Met de steun van de ÖGB (Oostenrijk) heeft het Europees Vakverbond (EVV) een website gelanceerd om te komen tot een gecoördineerd antwoord op de openbare raadpleging van de Europese Commissie over hun initiatief met betrekking tot de verplichte ketenzorg of "due diligence".

    Deze raadpleging biedt een belangrijke kans om als vakbondsleden bij te dragen tot een bindende en ambitieuze richtlijn inzake due diligence of “gepaste zorgvuldigheid” op het gebied van mensenrechten. Dit initiatief zou ons in staat stellen ondernemingen ter verantwoording te roepen voor de eerbiediging van het recht van werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling. Dit is een sleutelkwestie voor het gedrag van ondernemingen in Europa, maar ook en vooral voor het effect van Europese ondernemingen op de rechten van werknemers op internationaal niveau.

    Doel van de website is, via een oproep om te ondertekenen, de Europese Commissie te overstelpen met antwoorden ten gunste van het initiatief, waarbij de nadruk op de syndicale rode lijnen wordt gelegd. Tot en met 8 februari kan je via deze link heel eenvoudig je stem laten horen en pleiten voor strengere regels voor duizenden bedrijven.

    We roepen iedereen op om dit initiatief te ondertekenen