Verhoging van de welvaartsenveloppe: mobilisatie heeft haar vruchten afgeworpen

De mobilisaties van begin dit jaar, met als hoogtepunt de staking van 29 maart, beginnen hun vruchten af te werpen: op maandag 19 april hebben de werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over “de verdeling van de welvaartsenveloppe”. Dit betekent dat de pensioenen, ziekte-uitkeringen, tijdelijke en volledige werkloosheidsuitkeringen… eindelijk zullen worden geherwaardeerd!

Goed nieuws voor uitkeringsgerechtigden, die over het algemeen onder druk worden gezet door de werkgevers, die erop staat de welvaartsenveloppe te koppelen aan het interprofessioneel akkoord (IPA). Voor het ABVV, die een echte scheiding eist, is dit een stap in de goede richting. 

Mocht gisteren geen akkoord zijn bereikt, zou de regering deze twee dossiers gescheiden hebben, met een reële kans om voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze methode. De werkgevers zagen dit duidelijk niet zitten en stemden in met de onderhandelingen. Wij dringen erop aan dat minister Dermagne, die deze scheiding beloofde te verwezenlijken, zijn belofte nakomt om een herhaling van de situatie over twee jaar te voorkomen. 

Onderhandelingen IPA hervat

Langs de andere kant worden -met het oog op 1 mei- de onderhandelingen over het IPA hervat.
Gefeliciteerd met jullie mobilisatie aan het begin van dit jaar. Het behaalde resultaat is nogmaals het bewijs: “Samen sterk!”.