Een indexering van jouw loon is niet gelijk aan een koopkrachtverhoging

Als werknemer in de scheikunde wordt jouw loon vanaf 1 juni 2021 geïndexeerd. De lonen stijgen met 2% maar van een koopkrachtverhoging is geen sprake.

Een indexatie van de lonen is nodig omdat het leven duurder wordt (voeding, energie, benzine, …). Indien jouw loon niet zou geïndexeerd worden, zou je met jouw huidig salaris minder kunnen kopen dan voorheen. Een indexatie zorgt er dus voor dat je koopkracht op peil blijft.

Een koopkrachtverhoging daarentegen zorgt dat jouw loon stijgt bovenop een indexering. Een hogere productiviteit en meer winst binnen de onderneming moeten bijvoorbeeld ook ten goede komen aan de werknemers. Zulke loonsverhogingen zorgen voor meer koopkracht. Deze verhogingen staan onder druk omdat werkgevers weigeren om de productiviteitsstijgingen en hogere winsten voor een stuk te laten terugvloeien naar de werknemers. Meer info vind je hier.

De nieuwe minimumlonen vanaf 1 juni voor arbeiders en bedienden vind je op www.abvvscheikunde.be.

Opgelet: als je loon hoger is dan het minimum en je wilt weten wat de stijging is van jouw loon, aarzel dan niet om je syndicaal afgevaardigde of regionaal kantoor van ABVV Scheikunde te contacteren.