De geschiedenis herhaalt zich: miljoenen voor de aandeelhouders, een peuleschil voor de werknemers

Het farmaceutisch bedrijf Zoetis, een Amerikaanse multinational gespecialiseerd op het gebied van dierengezondheid, heeft in 2019 zo'n 410 miljoen euro aan dividenden uitgekeerd aan zijn aandeelhouders. In 2020 was dat 450 miljoen euro. Onnodig te zeggen dat de gezondheidscrisis de productie van het bedrijf niet aan het wankelen heeft gebracht. Echter, waar miljoenen naar aandeelhouders gaan, is het een lege enveloppe voor de werknemers. 

De situatie bij Zoetis, wereldleider in zijn branche, confronteert ons nogmaals met een situatie waarin het bedrijf de kassa's leeghaalt ten bate van de aandeelhouders, zonder blikken of blozen en zonder rekening te houden met de werknemers. Men vergeet opnieuw aan wie de eer toekomt voor de goede gezondheid van het bedrijf. Voor de werknemers is dit een bittere pil om te slikken. De delegatie van ABVV Scheikunde getuigt. 

Heeft de crisis een impact gehad in je bedrijf? 

Het bedrijf doet het goed. De gezondheidscrisis heeft geen impact gehad voor de werkgelegenheid; we bleven op volle capaciteit draaien, en produceerden zelfs meer. Het personeel heeft zich daarbij flexibel opgesteld en was bereid, ondanks de omstandigheden, om in het weekend te werken om aan de vraag te voldoen en de afwezigheid van zieke collega's op te vangen. De vooruitzichten zijn zelfs vrij goed, gezien het aantal geadopteerde dieren tijdens de lockdown. Ondanks de goede wil van werknemers, laat de erkenning van de werkgever te wensen over. Wanneer we dus vernamen dat er voor 2020 450 miljoen euro aan dividenden zal worden uitgekeerd, dan is dat wel een koude douche! 

Wat vind je van deze herverdeling van dividenden onder aandeelhouders, nu we het over een loonmarge van 0,4% hebben?

Dit is schandalig, en het zijn ook geen kleine dividenden. En dit gebeurt voor de ogen van onze regering, midden in deze gezondheidscrisis. Dus om te horen dat ons een belachelijk loonmarge van 0,4% wordt voorgesteld, dat irriteert me mateloos. En zelfs dan moeten de werkgevers zo'n marge willen toestaan! Het is niet vanzelfsprekend. We worden echt niet correct beloond voor ons engagement, zeker niet omdat het dankzij ons goed gaat met het bedrijf! Voor de werkgever zijn we enkel goed om te werken. 

Wat is je relatie met het management? 

Deze herverdeling van dividenden gooit olie op het vuur op het moment dat de directie een overeenkomst voor nacht- en weekendwerk wil laten goedkeuren... daar waar weekend- en zondagwerk momenteel op vrijwillige basis is. Haar doel is duidelijk: de omzet verhogen. Een paar maanden geleden heeft de directie ervoor gezorgd dat we van 39 uur/week naar 40 uur/week gingen. We kregen weliswaar 6 extra verlofdagen, maar verloren in termen van loon. Dat wist de directie echter te verzwijgen. 

Is dit ook waarom jullie je de afgelopen maanden sterk hebben gemobiliseerd tegen de loonmarge van 0,4%?

Dat klopt. We hebben dat in het bedrijf gedaan, om ons te verzetten tegen deze belachelijke marge. De werkgever plaagde ons zelfs tijdens de eerste staking door het "een kleine staking" te noemen. Resultaat: tijdens de tweede en derde staking waren we nog talrijker. We geven niet op en zullen ons met hand en tand verzetten om te krijgen waar wij recht op hebben.