Info Flash 2

Dinsdag vond de tweede onderhandelingsronde in de betonindustrie plaats.

We hebben enkele deuren kunnen openen, en dan vooral voor de koopkracht van de werknemers. Bovendien zijn we er ook van overtuigd dat betere lonen een essentieel aspect zijn om een mogelijk tekort aan arbeidskrachten te vermijden.

De verlenging van brugpensioenstelsels stelt ook geen grote problemen.

Maar wij kunnen nu niet over zekerheden spreken: ofwel zal er over alles een akkoord worden bereikt, ofwel zal er geen akkoord worden bereikt. De besprekingen worden met andere woorden voortgezet.

Ter herinnering: de ABVV-eisen draaien rond volgende thema’s:
- Betere lonen voor werkneemsters en werknemers.
- Meer aandacht voor belastend werk (vooral voor oudere werknemers).
- Een verbetering van het statuut van vakbondsafgevaardigden.

De volgende onderhandelingsronde zal plaatsvinden op 27 oktober.

Wij houden je op de hoogte.

Download pamflet.