17 ABVV-vakbondsleden in hoger beroep veroordeeld

Het Hof van Beroep van Luik bevestigde het vonnis van de correctionele rechtbank in de zaak rond ‘het viaduct van Cheratte’. De 17 ABVV-vakbondsleden, waaronder de voorzitter, kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen (van 15 dagen tot een maand) en boetes van enkele honderden euro’s. En waarom? Aanwezig zijn bij een wegversperring op een stakingsdag. Kwaadwillige belemmering van het verkeer werd ingeroepen. Exact wat Bruno Verlaeckt, voorzitter van ABVV Antwerpen, in 2019 meemaakte. In beide gevallen krijgen vakbondsleiders zwaardere straffen, om iedereen ervan te weerhouden sociaal verzet te organiseren.

Voor het ABVV vormen dit besluit en de argumenten die eraan ten grondslag liggen een kwaadwillige belemmering van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om actie te voeren en de uitoefening van het stakingsrecht. Kortom, dit besluit vormt een belemmering voor de uitoefening van democratische rechten. Niet alleen voor vakbonden maar voor alle protestbewegingen.

Daarom gaan wij in beroep bij het Hof van Cassatie en zijn wij vastbesloten onze rechten te doen gelden in Straatsburg, voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het syndicaal verzet organiseert zich

Het ABVV, dat deze morgen in Luik een federaal comité had, organiseert morgen personeelsvergaderingen in de bedrijven. Er zijn twee doelstellingen:

  • Informeren en bewustmaken van de werknemers over de democratische – en syndicale kwesties, die in de recente rechtelijke beslissing aan de orde zijn.
  • Aankondigen van een actiedag, waarvoor een stakingsaanzegging van 24 uur zal gelden.