Ontwerpakkoord in de chemie «Tijd voor consultatie»

De sectorale onderhandelingen zijn hernomen op maandag 25 oktober en zijn laat in de nacht afgesloten. De nieuwe gesprekken hebben tot een ontwerp van sectoraal akkoord geleid waarin vooruitgang is geboekt op vlak van koopkracht en het verlengd medisch toezicht.

Het ontwerpakkoord wordt nu voorgelegd ter beoordeling aan de militanten van de vakbondsorganisaties. Gedurende deze periode zal de stakingsaanzegging worden opgeschort vanaf woensdag 27 oktober 2021. De staking oorspronkelijk voorzien op 29 oktober zal dan ook niet doorgaan.

De beslissing van de vakbondsorganisaties wordt verwacht op 9 november.

De vakbondsonderhandelaars wensen de werknemers en hun militanten te bedanken voor hun mobilisaties en hun vastberadenheid. Hun steun was fundamenteel om tot een akkoord te komen.

Enkele kernpunten uit het ontwerp van sectoraal akkoord:

 • Koopkracht: solidariteit met de werknemers in de bedrijven waar geen bedrijfsonderhandelingen plaatsvinden.
  • Het sectoraal minimumloon zal stijgen met € 0,20/uur of € 34,666/maand.
  • In de ondernemingen met andere barema’s maar zonder bedrijfsonderhandelingen, is er een verhoging van € 0,10/uur of € 17,33/maand.
 • Geen beperkingen meer op het toekomstig overleg op bedrijfsniveau.
 • Coronapremie van €200 voor de niet-conventionele ondernemingen (Arbeidsduur en eventuele andere premies in rekening nemen).
 • Voortgezet medisch toezicht gedurende 5 jaar en op kosten van de werkgever voor alle werknemers die reeds onderworpen zijn aan een verplicht toezicht en die de onderneming verlaten (SWT, pensioen of andere ontslagen – met uitzondering van ontslag om dringende redenen).
 • Actualisatie van de functieclassificatie bedienden.
 • Syndicale premie bedienden van € 145.
 • Meer dagen opleiding…