Sectorakkoord voor werknemers uit de bouwsector

Deze morgen hebben de delegees van ABVV Bouw het protocolakkoord voor de bouwsector goedgekeurd tijdens de syndicale raad. Dit betekent dat dit akkoord binnenkort zal worden omgezet in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), natuurlijk niet voor ook de andere vakbonden het hebben bekrachtigd. Hierbij de inhoud van het akkoord.

De context

Om dit akkoord te begrijpen moet je het in de juiste context plaatsen. In de eerste plaats moet je weten dat ook de werkgevers met hun eigen eisen naar de onderhandelingstafel zijn gekomen: meer flexibiliteit, invoering van een individuele premie i.p.v. collectieve, enz. Wij hebben dit natuurlijk geweigerd en hebben hier met succes tegen gevochten. 

Ten tweede is het ook belangrijk om te weten dat de onderhandelingen geblokkeerd werden door het strikte keurslijf dat werd opgelegd door de regering, dat het ABVV weigerde te ondertekenen. Voor het akkoord 2021 – 2022 zouden de lonen slechts met maximaal 0,4% mogen stijgen. Peanuts. Een beledeging voor de werknemers die de coronacrisis hebben getrotseerd, zonder hun inspanningen te sparen. En daarom is de wijziging van de wet van 1996 op het concurrentievermogen een topprioriteit voor het ABVV. Het is deze wet die het mogelijk maakt een bindende loonnorm vast te leggen. Als deze niet wordt gewijzigd, bevinden wij ons bij de volgende onderhandelingen in dezelfde situatie: de onmogelijkheid om meer te onderhandelen in de sectoren die het goed doen, zoals de bouw. 

Hieruit blijkt eveneens het belang van het behoud van onze syndicale vrijheden, die steeds meer onder vuur komen te liggen. Zonder deze vrijheden zou het onmogelijk zijn om te strijden voor de verandering van een onrechtvaardige wet zoals die van 96, of tegen eender welke onrechtvaardigheid. Vind je dat ook belangrijk? Kom dan mee betogen op 6 december in Brussel. Meer info in het pamflet

De uitdagingen voor de toekomst

De bouwsector doet het goed, en dan hebben we het niet alleen over de Europese, federale of regionale relancemaatregelen, maar ook over de lopende wederopbouwwerkzaamheden in Wallonië na de overstromingen van deze zomer. We mogen de realiteit echter niet uit het oog verliezen: tekorten aan arbeidskrachten, exploderende werkdruk in een sector waar de problemen niet te ontkennen zijn en de ravage van sociale dumping.

De werkgevers blijven klagen over het tekort aan arbeidskrachten, maar zij moeten inspanningen doen om de sector echt aantrekkelijk te maken.
Ze moeten begrijpen dat dit alleen kan als er goede lonen worden betaald en werkbaar, veilig en gezond werk wordt aangeboden in de sector. De vele uren verplaatsingen, de zogenoemde mobiliteit, is een rem op de toegang tot de sector, want naast de moeilijke arbeidsomstandigheden, verliezen de werknemers veel tijd tijdens hun verplaatsingen. Dit is belangrijk, gezien de eindeloopbanen steeds minder toegankelijk worden. Voor ons is de evenwicht tussen het privé en professionele leven een echte prioriteit. Het is een kwestie van respect tegenover de werknemers. 

Wat de sociale dumping en de veiligheid op de werf betreft, is er helaas geen gebrek aan tragedies. Denk hierbij aan de dodelijke ongevallen in Antwerpen en Charleroi. Deze tragedies zijn vaak het gevolg van een reeks onderaannemingscontracten, communicatieproblemen en een ernstig gebrek aan veiligheid. Al jaren stellen wij deze onduldbare situaties aan de kaak en eisen wij een betere controle op de onderaanneming, de beperking ervan en een permanente controle van de in- en uitgangen op de werven. De aantrekkelijkheid van de sector hangt af van een betere strijd tegen sociale dumping. Als Algemene Centrale verdedigen wij alle werknemers. Het is door de werkgevers verantwoordelijk te stellen, dat wij de uitbuiting van goedkopen arbeidskrachten doeltreffend kunnen bestrijden. 

ABVV Bouw blijft natuurlijk strijden voor vooruitgang op deze gebieden, maar alleen met jouw steun en die van jouw collega’s, onze leden, kunnen we hierin slagen!

Naar de inhoud van het akkoord