SECTORAKKOORD 2021-2022 ARBEIDERS

SECTORAKKOORD 2021-2022 ARBEIDERS

Dankzij syndicaal overleg hebben we de volgende verbeteringen voor de arbeiders in de textielsector bereikt (PC 120):

KOOPKRACHT

  • Verhoging van de lonen met 0,4% vanaf 1 januari 2022.
  • Sectorale coronapremie van € 300 (pro rata toekenning voor deeltijdse werknemers). Op ondernemingsvlak kan een hoger bedrag toegekend worden.

SOCIALE FONDSEN

  • Vanaf 1 juli 2021: verhoging van de opleg bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen van € 2,60 naar € 3 per dag.
  • Toekenning van een opleg van € 2,60 per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) gedurende 2021, met een maximum van 70 dagen.

EINDELOOPBAAN

  • Verlenging van de stelsels SWT en landingsbanen.

MOBILITEIT

  • Invoering van een fietsvergoeding voor onbepaalde duur van € 0,24/km.

ANCIËNNITEITSVERLOF

  • Vanaf 1 januari 2022: verlaging van de anciënniteit voor de eerste anciënniteitsdag van 18 jaar naar 15 jaar.

Meer info over het sectorakkoord vind je hier.