SECTORAKKOORD 2021-2022 BEDIENDEN

SECTORAKKOORD 2021-2022

Dankzij syndicaal overleg hebben we de volgende verbeteringen voor de bedienden in de sector confectie bereikt (PC 215):

KOOPKRACHT

  • Verhoging van de lonen met 0,4% vanaf 1 januari 2022.
  • Sectorale coronapremie van € 200 (pro rata toekenning voor deeltijdse werknemers). Op ondernemingsvlak kan een hoger bedrag toegekend worden.

SOCIAAL FONDS

  • Toekenning van een opleg van € 2 per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) gedurende de eerste drie kwartalen van 2021.

EINDELOOPBAAN

  • Verlenging van de stelsels SWT en landingsbanen.

MOBILITEIT

  • Vanaf 1 januari 2022: verhoging van de fietsvergoeding naar € 0,12/km.

Meer info over het sectorakkoord? Klik hier.