Qatar, weerspiegeling van de wereldwijde uitbuiting van gastarbeiders

Zaterdag 18 december laatstleden was de Internationale Dag van de Migrant, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Op die dag wordt de goedkeuring van de Internationale Conventie inzake bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers herdacht. Een herdenking waarvan het belang eens te meer blijkt uit de situatie in Qatar waar gastarbeiders werden uitgebuit om de stadions te bouwen waar in december 2022 de wedstrijden van het Wereldkampioenschap zullen worden gespeeld. Er werden te veel doden en te veel ongevallen opgetekend op de werven. De schuld van grove nalatigheid op het vlak van mensenrechten en arbeidsomstandigheden. 

Binnen iets minder dan een jaar trekken de nationale voetbalploegen van over de hele wereld naar Qatar om deel te nemen aan de Wereldbeker voetbal 2022. Het klatergoud van dit wereldwijde evenement dat door miljoenen kijkers zal worden gevolgd, maskeert echter dat het gastland zich schuldig maakt aan een werkelijke uitbuiting van de gastarbeiders in de bouw. De laatste jaren waren tientallen werven voor de bouw van voetbalstadions het toneel van talrijke ongevallen die, in bepaalde gevallen, leidden tot de dood van gastarbeiders. Qatar schroomde niet de mensenrechten met de voeten te treden en de arbeiders uit te buiten om die stadions uit de grond te doen rijzen. 

Eén jaar voor de Wereldbeker, en ondanks de talrijke campagnes en aanklachten inzake de leef- en arbeidsomstandigheden van de migrerende werknemers, zijn deze laatsten nog steeds aan handen en voeten gebonden. Ze mogen nog steeds geen vakbond oprichten en mogen zich er niet bij aansluiten om hun situatie te verbeteren. Om dit leed te verzachten, roept de Belgische Voetbalbond (RBFA) op centra op te richten voor gastarbeiders om hen te informeren over hun rechten en om hen bij te staan. Er werd een brief, mede ondertekend door het ABVV, naar de FIFA gestuurd om de internationale instantie te verzoeken druk uit te oefenen op Qatar opdat deze centra zouden worden opgericht. 

“Met minder dan een jaar te gaan tot het WK 2022 zijn twee fundamentele stappen voorwaarts dringend noodzakelijk: ten eerste de oprichting van de Migrant Workers’ Centres en ten tweede de effectieve en wijdverspreide tenuitvoerlegging van andere positieve hervormingen die reeds in Qatar zijn genomen.” Gianni De Vlaminck, Federaal Secretaris AC-ABVV

Er werden evenwel ook andere stappen ondernomen. Op 25 augustus laatstleden richtte de Belgische Voetbalbond, samen met het ABVV, het ACV, Amnesty International Franstalig en Amnesty International een “informatie- en overlegplatform over Qatar” op. Informatie die op het terrein wordt ingewonnen, kan, via dit platform, uitgewisseld worden. Zo kan blijvend druk worden uitgeoefend op Qatar om verandering te verwezenlijken. 

Anderzijds zal de Belgische Bond binnenkort een ethisch charter opstellen inzake mensenrechten, diversiteit en arbeidsomstandigheden. Elke Belgische leverancier aan Qatar zal dit charter moeten naleven vooraleer een samenwerkingsakkoord te ondertekenen. 

Maar de feiten die we veroordelen in Qatar zijn geen losstaande gevallen. De situatie waarin veel gastarbeiders wereldwijd zitten, blijft zorgen baren. Het is noodzakelijk om te blijven informeren en te blijven onze solidariteit te betuigen met de werknemers die het slachtoffer zijn van uitbuiting. 

Meer info op de website van RBFA