Oorlog in Oekraïne: vluchtelingen welkom in de bouwsector, maar niet onder eender welke voorwaarden

Niemand kan de oorlog in Oekraïne negeren. Miljoenen Oekraïners zijn hierdoor naar de Europese Unie uitgeweken, op zoek naar een toevluchtsoord. ABVV Bouw verwelkomt en steunt de solidariteit van verschillende landen, waaronder België, om hen zo goed mogelijk te ontvangen.

België heeft een systeem ingevoerd dat de mogelijkheid biedt aan Oekraïners om tijdelijke bescherming te verkrijgen.  Hierdoor krijgen ze een verblijfsvergunning en kunnen ze op Belgisch grondgebied werken. ABVV Bouw steunt de integratie van deze werknemers op de Belgische arbeidsmarkt, maar betreurt het dat dergelijke maatregelen niet voor alle vluchtelingen genomen worden. Legalisatie en officieel werk zijn de sleutels tot stabiliteit in het leven van hen die alles verloren hebben.

De gevolgen van de oorlog hebben ongetwijfeld een grote invloed op de mentale gezondheid van deze mensen. Daarom willen wij de deuren van de sector openzetten voor werknemers die zich klaar voelen om zo snel mogelijk naar een min of meer ‘normaal’ leven terug te keren.

ABVV Bouw benadrukt echter dat de komst van Oekraïners in geen enkel geval kan gezien worden als de enige manier om het tekort aan arbeidskrachten in de sector op te vangen. De in België geldende regels inzake verloning en veiligheid moeten zowel op vluchtelingen als op gedetacheerde werknemers van toepassing zijn. Het is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de werknemers onder maximale veiligheidsomstandigheden werken en dat een goede communicatie op de werf verzekerd wordt. Recente ongevallen met dodelijke afloop onderlijnen helaas de noodzaak om de arbeidsomstandigheden op onze werven te verbeteren.

Daarom zullen we elke vorm van misbruik aan de kaak stellen. We zullen dubbel zo hard opletten, om ervoor te zorgen dat het werk voor alle werknemers op dezelfde manier wordt georganiseerd en betaald.