Vakbonden zeggen neen tegen VDAB-stages in dienstenchequesector

De Vlaamse Regering wil VDAB-stages, waaronder de individuele beroepsopleiding (IBO), mogelijk maken binnen het dienstenchequesysteem. Dienstenchequewerknemers zouden dan instaan voor de begeleiding van werkzoekenden. De vakbonden verzetten zich tegen dit voorstel en geven voorrang aan het reeds bestaande coachingsysteem binnen de sector.
 
Vandaag bestaat er in de sector al de verplichting dat nieuwe huishoudhulpen binnen de 6 maanden vorming moeten krijgen. Bovendien kunnen ervaren huishoudhulpen opgeleid worden tot coach, waarna ze instaan voor de begeleiding van nieuwe huishoudhulpen op de werkvloer. Voor deze prestaties als coach ontvangen ze een kleine extra vergoeding. Het sectorale vormingsfonds (VORM DC) staat in voor de omkadering en opleiding van deze coaches.

Door het invoeren van IBO-stages ondergraaft de Vlaamse regering het bestaande systeem:

  • In plaats van een arbeidsovereenkomst en het baremaloon te ontvangen, behouden de IBO-ers hun statuut en vergoeding als werkzoekende en ontvangen ze slechts een kleine financiële aanvulling (= minimale kost voor de werkgever). De arbeidsvoorwaarden in de sector zijn reeds ondermaats (zoals we nu al maanden aanklagen). Het zou dus zeer ongepast zijn om werknemers tijdens hun opleiding aan nog slechtere voorwaarden tewerk te stellen. Te meer omdat er al systemen van opleiding bestaan voor nieuwe huishoudhulpen binnen een volwaardig werknemersstatuut.
  • Het voorstel van de Vlaamse regering voorziet bovendien niet in een omkadering en extra verloning voor de huishoudhulpen die zouden instaan voor de begeleiding van de werkzoekenden.

Dienstenchequebedrijven worden al voor 70% gesubsidieerd. Er is echt geen behoefte aan nog meer financiële ondersteuning van de bedrijven, waarvan de meeste trouwens mooie winsten realiseren. Middelen moeten ingezet worden in het belang van de huishoudhulpen, niet voor de aandeelhouders. We willen dat de Vlaamse regering haar voorstel terug intrekt. We vragen dat de Vlaamse regering het bestaande coachingsproject mee ondersteunt en faciliteert. Dit project zorgt mee voor taakdifferentiatie en validatie van competenties van ervaren huishoudhulpen. Via sociaal overleg moet bekeken worden hoe de inzet van de coaches administratief en juridisch vereenvoudigd kan worden. Zo zou de Vlaamse regering kunnen bijdragen aan een verbetering van het statuut van de coaches en degelijke opleidingen voor huishoudhulpen. Dit zou leiden tot een lagere uitstroom en meer opleidingskansen in de sector. Dit in de plaats van de creatie van een nieuwe groep werkende armen onder de huishoudhulpen via IBO of andere VDAB-stages.